Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2:

Reception, Year 1 and Year 2:

 Cliciwch ar y Wal Stori  i ateb  cwestiwn Miss Medhurst

Click on the Story Wall link to answer Miss Medhurst's question

 

Blwyddyn 3 - Blwyddyn 6:

Year 3 - Year 6

Cliciwch ar Sgriblo Sydyn i roi eich barn ar dopig yr wythnos

Click on the Sgriblo Sydyn tab to give your opinion on the topic of the week

 

DEFNYDDIWCH EICH CYMRAEG!

USE YOUR WELSH!