Lyrics

Mae'r bysedd sydd yn clicioMae'r bysedd sydd yn clicio yn rhodd gan Dduw

Mae'r bysedd sydd yn clicio yn rhodd gan Dduw

Mae'r bysedd sydd yn clicio yn rhodd gan Dduw

Popeth ddaw o ddwylo'r IorMae'r pen sydd yn nodio yn rhodd gan Dduw

Mae'r pen sydd yn nodio yn rhodd gan Dduw

Mae'r pen sydd yn nodio yn rhodd gan Dduw

Popeth ddaw o ddwylo'r Ior


Mae'r traed sydd yn tapio yn rhodd gan Dduw

Mae'r traed sydd yn tapio yn rhodd gan Dduw

Mae'r traed sydd yn tapio yn rhodd gan Dduw

Popeth ddaw o ddwylo'r Ior


Mae'r dwylo sydd yn clapio yn rhodd gan Dduw

Mae'r dwylo sydd yn clapio yn rhodd gan Dduw

Mae'r dwylo sydd yn clapio yn rhodd gan Dduw

Popeth ddaw o ddwylo'r Ior

Daw Hyfryd Fis

Daw hyfyrd fis

Mehefin cyn bo hir

A chlywir y cwcw'n

canu'n braf yn y tir

Braf yn y tir

Braf yn y tir

Cw cw Cw cw Cw cw

Canu'n braf yn y tir

Ar lan y mor

Ar lan  y mor mae rhosys cochion

Ar lan y mor mae lilis gwynion

Ar lan y mor mae nghariad inne

Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.

Dau gi bach

Dau gi bach yn mynd i'r coed

esgid newydd ar bob troed

Dau gi bach yn dwad adre

Wedi colli un o'i sgidie

Dau gi bach

Dau gi bach yn mynd i'r parti

Wedi gwisgo dillad ffansi

Dau gi bach yn bwyta teisen

Ac yn yfed pop o gwpan

Dau gi bach

Dau gi bach yn mynd i'r dre

Eisiau rhywbeth neis i de

Dau gi bach yn prynny cacen

Ac yn dwad adre'n llawen

Dau gi bach.

Oes Gafr Eto

  Oes gafr eto?
Oes heb ei godro?
Ar y creigiau geirwon
Mae'r hen afr yn crwydro.

 

Gafr wen, wen, wen.
Ie fin wen, finwen, finwen.
Foel gynffonwen, foel gynffonwen,
Ystlys wen a chynffon.
Wen, wen, wen.

 

Gafr ddu, ddu, ddu.
Ie finddu, finddu, finddu.
Foel gynffonddu, foel gynffonddu,
Ystlys ddu a chynffon.
Ddu, ddu, ddu.

 

Gafr goch, goch, goch.
Ie fin goch, fin goch, fin goch.
Foel gynffongoch, foel gynffongoch,
Ystlys goch a chynffon.
Goch, goch, goch.

 

Gafr las, las, las.
Ie fin las, fin las, fin las.
Foel gynffonlas, foel gynffonlas,
Ystlys las a chynffon.
Las, las, las.

 

Dewch i weld y baban Iesu

Dewch i weld y baban Iesu

ffa la la la la, la la la la

Mair a Joseff yno'n gwenu

ffa la la la la, la la la la

(x2)

Daw'r bugeiliaid gyda'u defaid

ffa la la la la, la la la la

Doethion hefyd mawr eu llygaid

ffa la la la la, la la la la

(x2)

Canwn iddo bore 'dolig

ffa la la la la, la la la la

Baban Iesu, bendigedig

ffa la la la la, la la la

(x2)

Menu